Sản phẩm & Giải pháp

Sản phẩm tiêu biểu

Cabin mô phỏng lái ô tô – SMART CABIN MODEN SCB1.0

Cabin mô phỏng lái ô tô – SMART CABIN MODEN SCB1.0

Bộ mô phỏng Cabin lái ô tô Smart Cabin  Moden SCB1.0 được chế tạo sát với cabin ô tô thật, cho người dùng cảm nhận chân thực nhất khi sử dụng.
Thiết bị giám sát hành trình tàu cá SMF 1.0

Thiết bị giám sát hành trình tàu cá SMF 1.0

Sản phẩm định vị có độ chính xác cao, bền bỉ, đầy đủ các tính năng hiện đại.
Smart Box 6.0

Smart Box 6.0

Sản phẩm định vị có độ chính xác cao, bền bỉ, đầy đủ các tính năng hiện đại.
Smart Box 8.0

Smart Box 8.0

Sản phẩm định vị có độ chính xác cao, bền bỉ, đầy đủ các tính năng hiện đại
Smart Box 5.0

Smart Box 5.0

Sản phẩm định vị có độ chính xác cao, bền bỉ, đầy đủ các tính năng hiện đại
Smart Box 4.0

Smart Box 4.0

Sản phẩm định vị có độ chính xác cao, bền bỉ, đầy đủ các tính năng hiện đại
Smart Box 4.3

Smart Box 4.3

Sản phẩm định vị có độ chính xác cao, bền bỉ, đầy đủ các tính năng hiện đại
SmartBox 4.2

SmartBox 4.2

Sản phẩm định vị có độ chính xác cao, bền bỉ, đầy đủ các tính năng hiện đại