Cảm biết nhiệt độ

Mô tả:

Cảm biến được gắn lên xe. Kết hợp với thiết bị giám sát hành trình để đưa ra giải pháp giám sát nhiệt độ.

  • Giám sát nhiệt độ cabin/buồng lái
  • Giám sát nhiệt độ động cơ dưới nắp ca- pô
  • Giám sát nhiệt độ thùng lạnh, khoang hàng

Thông số kĩ thuật:

Loại cảm biến NTC
Điện trở 25⁰C 10kΩ
Độ chính xác ±1%
Nhiệt độ làm việc (°C) -40 – +105

Lưu ý

  • Cảm biến chỉ cho phép làm việc trong dải nhiệt độ cho phép trong bảng thông số kỹ thuật
  • Không được sử dụng cảm biến nếu thân cảm biến hoặc dây dẫn bị méo, vỡ, hỏng